Vrhunski savjeti o električnoj sigurnosti

Sigurnost u unutrašnjosti i oko kuće

Električna sigurnost je svima odgovornost i treba se promatrati svaki put kada razmišljate o dodirivanju nečega povezanog s električnim krugom. S izumom električnih ispitivača, krugovi se lako mogu ispitati, a sa prekidačima i osiguračima mogu se isključiti sklopovi kako bi se izbjegao kontakt s električnom energijom. Električna sigurnost često dolazi kada igraju loši vremenski uvjeti. Tornado, uragani, poplave i ledene oluje donose široku lepezu opasnih stanja. U ovom informativnom djelu naći ćete neke odličnih savjeta kako biste bili sigurni kada radite s električnom energijom.