Kontrolni popis električne zaštite

Uklanjanje opasnosti od električne sigurnosti u vašem domu

Svake godine, električne nesreće ubijaju više od tisuću ljudi i ozljede desetke tisuća više. Većina, ako ne i sve, mogla su se izbjeći ispravljanjem i ažuriranjem mogućih električnih opasnosti. Nemojte čekati da se pojave problemi u pronalaženju problema. Koristeći ovaj popis za električnu sigurnost, moći ćete odrediti potencijalne probleme prije nego što se pojave.