Što je Samara voće?

Samara je vrsta suhog voća gdje je jedno sjeme okruženo papirnim tkivom koje pomaže nositi sjeme daleko od stabla dok vjetar puše. Plod se ne razgrađuje, što znači da je neovisno. Često se nalaze u velikim skupinama na stablu.

Nisu svi samari slični. Jedna poznata vrsta samare je dvostruko krilca pronađena na stablima javorova ( Acer spp. ). Ash stabla ( Fraxinus spp. ) Proizvode samaru koja ima jedno izduženo krilo.

Stabla Elm ( Ulmus spp. ) Proizvode samaras gdje se sjeme nalazi u sredini papirnog kruga.

Primjeri drugih stabala i grmova koji proizvode samaras: