Kontrolni popis planiranja vjenčanja

Vjerujte, bit ćete spremni reći "činim"

Kada planirate vjenčanje, popis zadataka i zadataka čini se da je sve veći i neprestan! Toliko je važno ostati organizirana i na vrhu svega kako bi se osiguralo da se svaki detalj obradi, ali može biti neodoljiv ako nemate dobro mjesto za početak. Naš konačan popis za planiranje vjenčanja pojednostavit će vaše svadbeno poslovanje na jednom mjestu. Čuvajte ovu kontrolnu listu pri ruci za jednostavnu referencu i provjerite svakih nekoliko mjeseci kako biste bili sigurni da ste na meti za veliki dan.

Sretno!

24 mjeseca - 13 mjeseci prije vašeg vjenčanja (Odnosi se na duže angažmane. Ovi se zadaci mogu nositi i za jednu godinu)

1 godina prije vašeg vjenčanja

6-9 mjeseci prije vašeg vjenčanja

4 mjeseca prije vašeg vjenčanja

6 do 8 tjedana prije vašeg vjenčanja

1 mjesec prije vašeg vjenčanja

2 tjedna prije vašeg vjenčanja

1 tjedan prije vašeg vjenčanja

1-3 dana prije vašeg vjenčanja

Vaš dan vjenčanja