Klasične podzemne pločice mogu raditi u dizajnu modernih soba