Je li kokoš jaja jaja bez pijetao?

Pro i kontra od pilića

Ovo je uobičajena zabluda. Ne trebaš pijetao za svoje kokošinje da stave jaja. Pijetao je potreban za oplodnju jaja da ih izlegnu u dječje piliće, ali kokoši će stajati jednako mnogo jaja, bilo da postoji pijetao oko ili ne.

Neki poljoprivrednici radije drže sve žensko stado, a gradski ili prigradski domaćini možda nemaju izbora zbog zakona o prostornom uređenju koji zabranjuju pijetlovi. Ponekad seljaci ne žele zadržati pijetle jer mogu biti bučni i agresivni.

Kada držite pijetlost, morate paziti na piliće (koji će sjediti na jajašcu, nadajući se da će se izlegnuti), jer se jaja počinju razvijati u dječja pilića ako se oplode. Možete upotrijebiti broju kokoši za otvaranje jaja , ali to uključuje određeno odlučivanje i nadzor, tako da jaja koju jedete nisu ona na kojoj sjedi.

Neki seljaci vole imati pijetao jer nudi značajnu zaštitu za stado. On će se čuvati od grabežljivaca i zvuči upozorenje ako postoji ikakva percipirana opasnost.

prozodija

kontra