Vinogradi: 10 najboljih izbora

Selekcije za cvijeće i lišće, Sunce i sjene, Sjever i Jug

Vaša ideja o najboljim biljkama vinove loze ne može biti netko drugi, pa na popisu najboljih pijucima koji slijede, nastojala sam pružiti različite odabire. Ovdje postoji nešto za sve, uključujući i vina koja:

Da bih dalje povećao raznolikost, čak sam stavio primjer biljke koja je godišnja (ostala su trajna), kao i primjer onoga koji je klasičan za vruće klime (drugi su hladno najmanje raste zona 5).