Uživajte u triku ili liječenju kada živite u stanu

Iskoristite ovu zabavnu tradiciju Halloween

Mislite li da je trik ili liječenje samo za djecu koja žive u kućama? Istina je da ova noćna tradicija može biti zabavna i za stanovnike stanova. Vaši susjedi su blizu, nikada se ne morate hrabro hladno, a vaša djeca mogu razgovarati sa svojim slatkim ili kreativnim nošnjama bez da ih pokriju jaknama i šalovima.

Savjeti za trik ili poslodavce

Ako imate djecu koja će vam ovaj noć vježbati trik-ili-liječenje u svojoj zgradi stanovanja, igrajte se sigurno na sljedeći način:

Savjeti za vlasnike apartmana

Ako očekujete trikove ili liječnike u vašem stanu ovaj Halloween, slijedite ove savjete: