Uobičajene vrste električnih instalacija u kućanstvu

Poznavanje osnovnih tipova žice je bitno za gotovo svaki električni projekt . Kada instalirate nove kablove, odabir pravilne žice ili kabela je pola bitke. A kada pregledavate postojeće ožičenje u vašem domu, vrsta ožičenja može vam puno reći o krugu na kojemu ožičenje pripada - na primjer, kada otvorite razvodnu kutiju i trebate odrediti koje žice idu tamo. Evo pojedinosti o vrstama žice koju ćete najvjerojatnije probiti.