Što je uređaj za prebacivanje?

U električnoj terminologiji, osnovni prekidač otvara i zatvara električni krug. Električni krugovi moraju formirati kontinuiranu petlju, a prekidač je poput vrata u toj petlji. Stoga je krug "uključen" kada je prekidač zatvoren , a sklop je "isključen" kada je prekidač otvoren . Knjižnica za nacionalni električni kod 2017 (NEC) ne daje specifičnu definiciju za "prekidač" ili "prekidač", ali definira mnoge specifične tipove prekidača i prekidača. Pogledajmo pregršt najčešćih sklopnih uređaja pronađenih u električnom sustavu kuće.