Posebna razmatranja za priključke za ispuštanje u perilicu posuđa