Kako ukloniti odvod kanala - Nisu potrebni posebni alati