Jesu li kamini etanola sigurni za male domove i kompaktne apartmane?