Električne kutije: Stari radovi prema novom radu, Metal vs plastika