Što oni slova i brojevi na svjetiljkama znači?

Slova i brojevi na pakovanjima žarulje su kodovi, ili stenografski, za oblik i veličinu žarulje. Drugim riječima, precizno opisuju oblik ili tip žarulje i njegov promjer.